آذر ۱۳۹۵ - دانشجوی پیام نور

آخرین نمونه سوالاتآرشیو
آخرین اخبارآرشیو

نمونه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات نیمسال دوم و نیمسال اول رشته ادبیات و زبان فارسی کارشناسی ارشد

نام محصول :نمونه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی

قیمت :۵۰۰۰ تومان

 

لینک خرید به زودی

 

توضیحات و محتوای محصول:

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ادبیات و زبان فارسی کارشناسی ارشد

تحقیق دردستورزبان فارسی

تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی

روش تحقیق پیشرفته

زبان تخصصی خارجی

عربی ۱(صرف ونحو)

عربی ۲(نثرعربی )

عربی ۳(نظم عربی )

نثرفارسی ۳(مصباح الهدایه )

نثرفارسی ۴(کشف المحجوب و رساله قشیریه )

نظم ۴بخش ۴حدیقه سنایی

نظم فارسی ۲(ناصرخسرووسنایی )

نظم فارسی ۳(خاقانی ونظامی )

نظم فارسی ۴(مثنوی )

نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)

نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴ ادبیات و زبان فارسی کارشناسی ارشد

تحقیق دردستورزبان فارسی

تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی

روش تحقیق پیشرفته

زبان تخصصی خارجی

عربی ۱(صرف ونحو)

عربی ۲(نثرعربی )

عربی ۳(نظم عربی )

عروض وقافیه

متون نثر(۲) متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه

نثرفارسی ۲(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه)

نثرفارسی ۳(مصباح الهدایه )

نثرفارسی ۴(کشف المحجوب و رساله قشیریه )

نظم فارسی ۱(شاهنامه )

نظم فارسی ۲(ناصرخسرووسنایی )

نظم فارسی ۳(خاقانی ونظامی )

نظم فارسی ۴(مثنوی )

نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

نمونه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور

نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور

دانشجوی پیام نور ، نمونه سوالات پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵ ، نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور ، نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ، پی ان یو دانشجو ، نمونه سوالات کارشناسی ارشد ، نمونه سوال ۹۵ ، نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی ،  نمونه سوال تحقیق دردستور زبان فارسی ارشد ، نمونه سوالات ارشد پیام نور ، نمونه سوالات ارشد پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی ، نمونه سوالات کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، خرید نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات ترم تابستان ۹۵ رشته حقوق

نام محصول : نمونه سوالات ترم تابستان ۹۵ رشته حقوق

قیمت : ۲۵۰۰ تومان

حجم فایل : ۳٫۹۶MB

توضیحات و محتوای محصول: ۲۵ سوال بهمراه پاسخنامه

 

RIAL 25,000 – خرید

 

آیین دادرسی کیفری ۱

آیین دادرسی کیفری ۲ (بدون پاسخنامه)

آیین دادرسی مدنی ۳

ادله اثبات دعوی

اصول فقه ۱

اصول فقه ۲

جرم شناسی

حقوق اساسی ۱

حقوق بشر در اسلام

حقوق بیمه

حقوق بین الملل خصوصی ۱

حقوق بین الملل خصوصی ۲

حقوق بین الملل عمومی ۱

حقوق بین الملل عمومی ۲

حقوق تجارت ۳

حقوق تجارت ۴

حقوق تطبیقی

حقوق جزای اختصاصی ۲

حقوق جزای اختصاصی ۳

حقوق مدنی ۲ اموال ومالکیت

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

حقوق مدنی ۶ عقودمعین قسمت (الف )

حقوق مدنی ۷ عقودمعین قسمت (ب )

حقوق مدنی ۸ شفعه ووصیت وارث

قواعدفقه ۲

 

 

 

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور ، دانلود نمونه سوالات پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ، نمونه سوالات ترم تابستان ۹۵-۹۴ رشته حقوق ، نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ تابستان ۹۵ ، نمونه سوالات ۳-۹۵-۹۴ رشته حقوق ، نمونه سوال ۹۵ ، نمونه سوال های رشته حقوق ، خرید نمونه سوالات پیام نور ، اخبار دانشگاه پیام نور ،

 

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور رشته حقوق ، نمونه سوالات جدید پیام نور ، جدیدترین نمونه سوالات رشته حقوق ، نمونه سوال حقوق مدنی ۸ ، نمونه سوال حقوق مدنی ۷ تابستان ۹۵ ،

پی ان یو دانشجو

نمونه سوالات کامل پیام نور ، مرجع نمونه سوالات پیام نور ، نمونه سوال حقوق پیام نور ، نمونه سوال حقوق بیمه تابستان ۹۵ ،

نمونه سوال حقوق بین الملل خصوصی ۱

، نمونه سوال حقوق بین الملل خصوصی ۲ تابستان ۹۵ ، نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی ۱ تابستان ۹۵ ، نمونه سوال تابستان ۹۵ حقوق بین الملل عمومی ۲

sample questions PNU in the summer semester 95 of law , sample questions PNU , PNU Student Iran

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ مترجمی زبان انگلیسی

 

نام محصول : نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ مترجمی زبان انگلیسی

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

 

RIAL 40,000 – خرید

 

محتوا و توضیحات محصول : ۴۷ سوال به همراه پاسخنامه

حجم فایل : ۷٫۵۴

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ مترجمی زبان انگلیسی

آزمون سازی زبان انگلیسی

آشنایی باادبیات معاصرایران

اصول وروش تحقیق ۱

اصول وروش تحقیق ۲

اصول وروش ترجمه

اصول ومبانی نظری ترجمه

آواشناسی انگلیسی

بررسی آثارترجمه شده اسلامی ۱

بررسی آثارترجمه شده اسلامی ۲

بررسی مقابله ای ساخت جمله

ترجمه پیشرفته ۱

ترجمه پیشرفته ۲

ترجمه متون ادبی

ترجمه متون اقتصادی

ترجمه متون ساده

ترجمه متون سیاسی

ترجمه متون مطبوعاتی ۱

ترجمه متون مطبوعاتی ۲

ترجمه مکاتبات واسناد۱

ترجمه مکاتبات واسناد۲

خواندن متون مطبوعاتی

خواندن ودرک مفاهیم ۲

خواندن ودرک مفاهیم ۳

درآمدی برادبیات انگلیسی ۱

درآمدی برادبیات انگلیسی ۲

دستورونگارش ۱

دستورونگارش ۲

روش تدریس زبان انگلیسی

زبان دوم ۱(فرانسه )

ساخت زبان فارسی

فنون وصناعات ادبی – بدون پاسخنامه

فنون یادگیری زبان

کاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه

کلیات زبان شناسی ۱

کلیات زبان شناسی ۲

گفت وشنود۱

گفت وشنود۲

مقاله نویسی

نامه نگاری

نگارش پیشرفته

نگارش فارسی

نمونه های شعرساده انگلیسی

واژه شناسی

+ هدیه :

نمونه های نثرساده انگلیسی – نیمسال اول ۹۵-۹۴

خواندن ودرک مفاهیم ۱- نیمسال اول ۹۵-۹۴

آزمون سازی زبان انگلیسی – تابستان ۹۵

ترجمه مکاتبات واسناد ۲ – تابستان ۹۵

 

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور ، دانلود نمونه سوالات پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵ پیام نور ، نمونه سوال ۹۵ ، نمونه سوالات جدید پیام نور ، نمونه سوالات سایت دانشجوی پیام نور ، دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ مترجمی زبان انگلیسی ، نمونه سوالات ترم دوم رشته مترجمی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، نمونه سوال جدید ،

Sample Questions 95-94 second Semester Of English Translation PNU ,Sample Questions PNU

ثبت نام و شیوه پذیرش در آزمون دکتری ۹۶

به گزارش سایت دانشجوی پیام نور ،‌ ثبت‌نام آزمون دکترای سال ۹۶ از روز سه‌شنبه ۱۶ آذر شروع می‌شود و تا روز دوشنبه ۲۲ آذر ادامه خواهد داشت.

ثبت نام و شیوه پذیرش در آزمون دکتری ۹۶

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت:‌ متقاضیان شرکت در این آزمون باید در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دفترچه راهنما با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. آزمون دکترای سال ۹۶ در روز جمعه ۶ اسفند برگزار می‌شود.

پذیرش دانشجو در دوره دکتری سال ۹۶ براساس قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل انجام می‌شود.

ثبت نام و شیوه پذیرش در آزمون دکتری

بر اساس قانون سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوه‌­های «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» بدین گونه است:

دکتری آموزشی ـ پژوهشی:

سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی بر اساس این معیارها صورت می‌گیرد: آزمون متمرکز (۵۰ درصد). سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد). مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد).

دکتری پژوهش محور:

سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس این معیارها صورت می­‌گیرد:
آزمون­ متمرکز (۳۰ درصد). سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد). مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد). تهیه طرح­واره (۲۰ درصد).

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی توسط دانشگاه‌­ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۶ به شرح زیر خواهد بود:

آزمون زبان با ضریب (۱).آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (۱). آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب (۴)

سنجش و پذیرش برای تمام دوره ­ها شامل

روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس‌­های خودگردان، پیام نور، بورس اعزام به خارج، دانشگاه آزاد اسلامی و …. بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت لذا تمام متقاضیان ورود به دوره دکتری (Ph.D) و همچنین دستیاری دامپزشکی سال ۱۳۹۶ لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.

جدول زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون بدین شرح است:‌

زمان ثبت نام آزمون: ۱۶ تا ۲۱ آذر ماه ۹۵ و زمان برگزاری آزمون: ۶ اسفند ماه ۱۳۹۵

تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای می­‌توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی در آزمون ورودی شرکت کنند.

مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می­‌توانند پذیرش به عمل آورند که حداکثر تا ۳۱ شهریورماه همان سال (سال ۱۳۹۶) فارغ التحصیل شوند.

تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود ظرفیت نیمسال دوم است، ۳۰ بهمن ماه همان سال (سال ۱۳۹۶) خواهد بود.

پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) اجازه ثبت نام در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.

تمام پذیرفته‌شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵ در تمام دوره‌ها (روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس خودگردان) نمی‌توانند در آزمون سال ۱۳۹۶ ثبت نام کنند.

 

ثبت نام و شیوه پذیرش در آزمون دکتری،ثبت نام و شیوه پذیرش در آزمون دکتری ۹۶، نمونه سوالات پیام نور

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۵ – نوبت هفدهم

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور بهمن ماه سال ۱۳۹۵ (نوبت هفدهم) می‌رساند

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام

 ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور فقط بصورت اینترنتی از روز چهارشنبه تاریخ ۹۵/۰۹/۰۳ شروع و در روز شنبه تاریخ ۹۵/۰۹/۱۳ پایان می‌یابد.

لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور

به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام نمایند.

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود،

داوطلبان باید

به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال می‌باشد،

با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و پرداخت مبلغ ۶۵۰/۰۰۰ (ششصد و پنجاه هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام اقدام نمایند.

 

تاریخ برگزاری آزمون
آزمون مذکور در روز جمعه مورخ ۹۵/۱۱/۱۵ برگزار خواهد شد.

 

دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

برای اطلاع از آخرین اخبار در کانال تلگرام دانشجوی پیام نور عضو شوید

کانال تلگرام نمونه سوالات پیام نور

برای عضویت در کانال کلیک کنید . Pnu21@

دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات جدید پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور، دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵ پیام نور، پی ان یو دانشجو، نمونه سوال ۹۵، اخبار پیام نور، ثبت نام فراگیر پیام نور ۹۵، ثبت نام کنکور فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور نوبت هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۵، ثبت نام فراگیر پیام نور، فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد، نمونه سوالات ترم قبل پیام نور، نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور، نمونه سوال های پیام نور، مرجع نمونه سوالات پیام نور، سایت نمونه سوالات پیام نور

Registration Master inclusive PNU February seventeenth session,Sample Questions PNU
روابط عمومی سایت دانشجوی پیام نور