برای ورود به کانال تلگرام >>>دانشجوی پیام نور<<< کلیک کنید

آخرین اخبار : 

نمونه سوالات نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات نیمسال دوم 96-95

آذر ۱۳۹۵

حقوق تجارت ۴ ترم تابستان ۹۷

حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 عنوان درس :حقوق تجارت (4) ورشکستگی، حقوق تجارت 4  رشته تحصیلی : حقوق کد درس :     1223061  ،  1223247 مقطع : کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 2)اساساً وضع مقررات ورشکستگی، به دلیل رعایت نفع کدام گزینه بوده است؟ 1-طلبکاران تاجر ورشکسته 2-دادگاه ها 3- تجار ورشکسته 4- موسسات غیرانتفاعی 3) به موجب کدام نظریه فقط یک دادگاه ...

حقوق بین الملل خصوصی ۲ ترم تابستان ۹۷

حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 عنوان درس: حقوق بین الملل خصوصی 2  رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223052 مقطع : کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 6) طرفداران کدام روش عقیده دارند که حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیت سیاسی است؟ 1- روش اصولی یا جزمی 2-روش حقوقی 3-روش انتخاب انسب 4- روش عام الشمول و تحلیلی 8)برای اینکه ...

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 عنوان درس : آیین دادرسی کیفری 1  رشته : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی : نیمسال دوم 97-96 کد درس : 1223043 قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 3) اهدافی که در «آیین دادرسی کیفری» دنبال می گردد، کدام است؟ 1-فقط اعاده نظم لطمه دیده از جرم ...

برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۸-۹۷ پیام نور

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 پیام نور   دانلود مقطع کارشناسی، تمامی رشته ها   برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 رشته حقوق برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 رشته روانشناسی برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 رشته علوم تربیتی برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 رشته علوم اجتماعی برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 رشته تربیت بدنی برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 رشته مترجمی زبان انگلیسی برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 رشته ریاضی محض برنامه ...

حقوق بین الملل خصوصی ۱ ترم تابستان ۹۷

حقوق بین الملل خصوصی 1 ترم تابستان 97 حقوق بین الملل خصوصی 1 ترم تابستان 97 عنوان درس:حقوق بین الملل خصوصی 1 رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223044 مقطع : کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی 1 ترم تابستان 97 1)رشته ای از علم حقوق است که از روابط خصوصی افراد در سطح زندگی بین المللی بحث می کند. این عبارت بیانگر کدام رشته از حقوق است؟ 1-حقوق مدنی 2-حقوق ...

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 عنوان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223186 - 1223228 مقطع : کارشناسی قیمت : 150 تومان   تعدادی از سوالات حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 1)خاستگاه حقوق بنیادی(بشر) براساس کدام نظریه تبیین شده است؟ 1-حقوق وضعی 2-حقوق عینی 3-حقوق طبیعی 4-حقوق وضعی جدید 3)حق حیات در اسلام چگونه حقی است؟ 1-ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت نفس 2-مطلق است 3-دارای ...

جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

جرم شناسی ترم تابستان 97 جرم شناسی ترم تابستان 97 عنوان درس: جرم شناسی رشته تحصیلی:حقوق کد درس: 1223033 مقطع: کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات جرم شناسی ترم تابستان 97 1)کدام دانشمند عقیده داشت جرم شناسی علم مطالعه و بررسی جرم، به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان و نه به منزله یک عمل قضایی مجرد می باشد؟ 1-انریکو 2-زلینگ 3-توپینار 4-استفانی 2)دانشی که به شناخت علل جرم، مطالعه مجرم و پیشگیری از وقوع ...

ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

ادله اثبات دعوی ترم تابستان 97 ادله اثبات دعوی ترم تابستان 97 عنوان درس: ادله اثبات دعوی رشته تحصیلی: حقوق،حقوق خصوصی کد درس: 1223060 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد قیمت : 150 تومان   تعدادی از سوالات ادله اثبات دعوی ترم تابستان 97 1)نقش دادرس در اقامه دلیل در "نظام تفتیشی" چگونه است؟ 1-در این نظام،نقش دادرس،انفعالی و غیرفعال است 2-در این نظام قاضی با محدودیت در کشف ادله روبرست 3-در این نظام،نقش دادرس،فعال است 4- در این ...

آیین دادرسی مدنی ۳ ترم تابستان ۹۷

آیین دادرسی مدنی 3 ترم تابستان 97 آیین دادرسی مدنی 3 ترم تابستان 97 عنوان درس:آیین دادرسی مدنی 3 رشته تحصیلی:حقوق،حقوق خصوصی کد درس: 1223053 مقطع:کارشناسی و کارشناسی ارشد قیمت:200 تومان   تعدادی از سوالات آیین دادرسی مدنی 3 ترم تابستان 97 1)دعوای دعوای جلب شخص ثالث را چه کسی مطرح می کند؟ 1-اصحاب دعوا یا یکی از آنها 2-فقط خواهان دعوا 3-فقط خوانده دعوا 4-فقط شخص ثالث 2)هرگاه سازش در دادگاه واقع شود،موضوع سازش و شرایط آن در صورت مجلس ...

آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

آیین دادرسی کیفری 2 ترم تابستان 97 آیین دادرسی کیفری 2 ترم تابستان 97 عنوان درس:آیین دادرسی کیفری 2  رشته تحصیلی : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی کد درس: 1223049  مقطع:کارشناسی و کارشناسی ارشد قیمت : 150 تومان     دانلود نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری 2 ترم تابستان 97 دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته حقوق قسمتی از سوالات درس آیین دادرسی کیفری 2 در ترم تابستان 97 1-محل وقوع جرم، تعیین کننده ...........مرجع ...
logo-samandehi