برای ورود به کانال تلگرام >>>دانشجوی پیام نور<<< کلیک کنید

آخرین اخبار : 

نمونه سوالات نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات نیمسال دوم 96-95

نمونه سوالات رشته حقوق

حقوق ثبت ترم تابستان ۹۷

حقوق ثبت ترم تابستان 97 حقوق ثبت ترم تابستان 97 عنوان درس : حقوق ثبت  رشته تحصیلی : حقوق ، حقوق دادرسی اداری کد درس : 1223051   ، 1223216 مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق ثبت ترم تابستان 97 1) طبق ماده 31 آیین نامه قانون ثبت، کدام یک از حقوق زیر قابل ثبت نیست؟ 1-حق دسترنج رعیتی 2-حق اولویت 3-حق گاوبندی و امثال آنها که در املاک معمول ...

حقوق تجارت ۴ ترم تابستان ۹۷

حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 عنوان درس :حقوق تجارت (4) ورشکستگی، حقوق تجارت 4  رشته تحصیلی : حقوق کد درس :     1223061  ،  1223247 مقطع : کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 2)اساساً وضع مقررات ورشکستگی، به دلیل رعایت نفع کدام گزینه بوده است؟ 1-طلبکاران تاجر ورشکسته 2-دادگاه ها 3- تجار ورشکسته 4- موسسات غیرانتفاعی 3) به موجب کدام نظریه فقط یک دادگاه ...

حقوق بین الملل خصوصی ۲ ترم تابستان ۹۷

حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 عنوان درس: حقوق بین الملل خصوصی 2  رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223052 مقطع : کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 6) طرفداران کدام روش عقیده دارند که حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیت سیاسی است؟ 1- روش اصولی یا جزمی 2-روش حقوقی 3-روش انتخاب انسب 4- روش عام الشمول و تحلیلی 8)برای اینکه ...

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 عنوان درس : آیین دادرسی کیفری 1  رشته : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی : نیمسال دوم 97-96 کد درس : 1223043 قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 3) اهدافی که در «آیین دادرسی کیفری» دنبال می گردد، کدام است؟ 1-فقط اعاده نظم لطمه دیده از جرم ...

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 عنوان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223186 - 1223228 مقطع : کارشناسی قیمت : 150 تومان   تعدادی از سوالات حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 1)خاستگاه حقوق بنیادی(بشر) براساس کدام نظریه تبیین شده است؟ 1-حقوق وضعی 2-حقوق عینی 3-حقوق طبیعی 4-حقوق وضعی جدید 3)حق حیات در اسلام چگونه حقی است؟ 1-ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت نفس 2-مطلق است 3-دارای ...

جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

جرم شناسی ترم تابستان 97 جرم شناسی ترم تابستان 97 عنوان درس: جرم شناسی رشته تحصیلی:حقوق کد درس: 1223033 مقطع: کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات جرم شناسی ترم تابستان 97 1)کدام دانشمند عقیده داشت جرم شناسی علم مطالعه و بررسی جرم، به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان و نه به منزله یک عمل قضایی مجرد می باشد؟ 1-انریکو 2-زلینگ 3-توپینار 4-استفانی 2)دانشی که به شناخت علل جرم، مطالعه مجرم و پیشگیری از وقوع ...

ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

ادله اثبات دعوی ترم تابستان 97 ادله اثبات دعوی ترم تابستان 97 عنوان درس: ادله اثبات دعوی رشته تحصیلی: حقوق،حقوق خصوصی کد درس: 1223060 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد قیمت : 150 تومان   تعدادی از سوالات ادله اثبات دعوی ترم تابستان 97 1)نقش دادرس در اقامه دلیل در "نظام تفتیشی" چگونه است؟ 1-در این نظام،نقش دادرس،انفعالی و غیرفعال است 2-در این نظام قاضی با محدودیت در کشف ادله روبرست 3-در این نظام،نقش دادرس،فعال است 4- در این ...

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم 97-96 نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم 97-96 نام محصول : نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم 97-96 محتوای محصول : 61 سری نمونه سوال با پاسخنامه قیمت محصول :60000     نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم 97-96 آیین دادرسی کیفری 1 آیین دادرسی کیفری 2 آیین دادرسی مدنی 1 آیین دادرسی مدنی 2 آیین دادرسی مدنی 3 ادله اثبات دعوی اصول فقه 1 اصول فقه 2 پزشکی قانونی جرم شناسی حقوق اداری 1 حقوق اداری 2 حقوق اساسی ...
logo-samandehi