برای ورود به کانال تلگرام >>>دانشجوی پیام نور<<< کلیک کنید

آخرین اخبار : 

نمونه سوالات نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات نیمسال دوم 96-95

نمونه سوالات پیام نور

اخلاق اسلامی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

اخلاق اسلامی نیمسال دوم 97-96 اخلاق اسلامی نیمسال دوم 97-96 عنوان درس : اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) رشته تحصیلی : عمومی علوم اسلامی کد درس : 1233033 قیمت : 200 تومان     تعدادی از سوالات اخلاق اسلامی نیمسال دوم 97-96 1)در تعریف خواجه نصیرالدین طوسی از اخلاق، ایشان به کدامیک ویژگی زیر اشاره کرده است؟ 1- علم بودن 2- رفتار بودن 3- صفات و ویژگی ها 4- همه موارد 11) توکل در لغت به چه معنی است؟ 1- ...

حقوق جزای اختصاصی ۱ ترم تابستان ۹۷

حقوق جزای اختصاصی 1 ترم تابستان 97 حقوق جزای اختصاصی 1 ترم تابستان 97 عنوان درس : حقوق جزای اختصاصی 1 ، حقوق جزای اختصاصی(3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص رشته تحصیلی : حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی کد درس : 1223254 ، 1223034 مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد قیمت : 200 تومان     تعدادی از سوالات درس حقوق جزای اختصاصی 1 ترم تابستان 97 1)در اصطلاح حقوق، تجاوز از رفتاری که یک انسان معقول ...

حقوق ثبت ترم تابستان ۹۷

حقوق ثبت ترم تابستان 97 حقوق ثبت ترم تابستان 97 عنوان درس : حقوق ثبت  رشته تحصیلی : حقوق ، حقوق دادرسی اداری کد درس : 1223051   ، 1223216 مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق ثبت ترم تابستان 97 1) طبق ماده 31 آیین نامه قانون ثبت، کدام یک از حقوق زیر قابل ثبت نیست؟ 1-حق دسترنج رعیتی 2-حق اولویت 3-حق گاوبندی و امثال آنها که در املاک معمول ...

حقوق تطبیقی ترم تابستان ۹۷

حقوق تطبیقی ترم تابستان 97 حقوق تطبیقی ترم تابستان 97 عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223062 قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات درس حقوق تطبیقی ترم تابستان 97 1) کدام یک از گزینه های زیر، حقوق را کم و بیش در کلیت خود مطالعه و بررسی می کند؟ 1- حقوق تطبیقی 2- فلسفه حقوق 3- جامعه شناسی حقوق 4- همه موارد فوق 3) در ............ نتایج مطالعات تطبیقی به ...

حقوق تجارت ۴ ترم تابستان ۹۷

حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 عنوان درس :حقوق تجارت (4) ورشکستگی، حقوق تجارت 4  رشته تحصیلی : حقوق کد درس :     1223061  ،  1223247 مقطع : کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق تجارت 4 ترم تابستان 97 2)اساساً وضع مقررات ورشکستگی، به دلیل رعایت نفع کدام گزینه بوده است؟ 1-طلبکاران تاجر ورشکسته 2-دادگاه ها 3- تجار ورشکسته 4- موسسات غیرانتفاعی 3) به موجب کدام نظریه فقط یک دادگاه ...

حقوق بین الملل خصوصی ۲ ترم تابستان ۹۷

حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 عنوان درس: حقوق بین الملل خصوصی 2  رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223052 مقطع : کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی 2 ترم تابستان 97 6) طرفداران کدام روش عقیده دارند که حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیت سیاسی است؟ 1- روش اصولی یا جزمی 2-روش حقوقی 3-روش انتخاب انسب 4- روش عام الشمول و تحلیلی 8)برای اینکه ...

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 عنوان درس : آیین دادرسی کیفری 1  رشته : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی : نیمسال دوم 97-96 کد درس : 1223043 قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات آیین دادرسی کیفری 1 نیمسال دوم 97-96 3) اهدافی که در «آیین دادرسی کیفری» دنبال می گردد، کدام است؟ 1-فقط اعاده نظم لطمه دیده از جرم ...

حقوق بین الملل خصوصی ۱ ترم تابستان ۹۷

حقوق بین الملل خصوصی 1 ترم تابستان 97 حقوق بین الملل خصوصی 1 ترم تابستان 97 عنوان درس:حقوق بین الملل خصوصی 1 رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223044 مقطع : کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی 1 ترم تابستان 97 1)رشته ای از علم حقوق است که از روابط خصوصی افراد در سطح زندگی بین المللی بحث می کند. این عبارت بیانگر کدام رشته از حقوق است؟ 1-حقوق مدنی 2-حقوق ...

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 عنوان درس : حقوق بشر در اسلام رشته تحصیلی : حقوق کد درس : 1223186 - 1223228 مقطع : کارشناسی قیمت : 150 تومان   تعدادی از سوالات حقوق بشر در اسلام ترم تابستان 97 1)خاستگاه حقوق بنیادی(بشر) براساس کدام نظریه تبیین شده است؟ 1-حقوق وضعی 2-حقوق عینی 3-حقوق طبیعی 4-حقوق وضعی جدید 3)حق حیات در اسلام چگونه حقی است؟ 1-ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت نفس 2-مطلق است 3-دارای ...

جرم شناسی ترم تابستان ۹۷

جرم شناسی ترم تابستان 97 جرم شناسی ترم تابستان 97 عنوان درس: جرم شناسی رشته تحصیلی:حقوق کد درس: 1223033 مقطع: کارشناسی قیمت : 200 تومان   تعدادی از سوالات جرم شناسی ترم تابستان 97 1)کدام دانشمند عقیده داشت جرم شناسی علم مطالعه و بررسی جرم، به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان و نه به منزله یک عمل قضایی مجرد می باشد؟ 1-انریکو 2-زلینگ 3-توپینار 4-استفانی 2)دانشی که به شناخت علل جرم، مطالعه مجرم و پیشگیری از وقوع ...
logo-samandehi